Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол
гр.Ямбол, ул.“Димитър Благоев“ № 13
046/66-27-16
jambol-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Елхово
гр.Елхово, ул.“Търговска“ № 2
0478/8-80-54
dsp-elhovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Ямбол
гр.Ямбол, ул.“Марко Бехар“ № 2
046/66-67-42
dsp-yambol@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа „Усмивка”, управляван от Община Ямбол
гр.Ямбол, ул. „Търговска“ № 120
046/62 20 56
cop_usmivka@abv.bg
http://www.usmivkayambol.org


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Стралджа
Стралджа, ул.“Хемус“ № 67
0884 977 296
cop_straldja@abv.bg


Център за социална рехабилитация и интеграция – „СВ. Марина“ гр. Елхово
гр.Елхово, ул. Чаталджа №6
047/88 20 50
csri_sv.marina_elh@abv.bg


Бюро по труда – Ямбол
гр.Ямбол, ул. „Васил Карагьозов“ 2
046/662 462, 046/662466
dbt210@mbox.contact.bg