Помощ за жертвите

Индикатори за трафик на хора

По-долу е представен неизчерпателен списък с индикатори, по които може да се разпознае дали дадено лице е жертва на трафик или е в риск да попадне в трафик.

І. Показатели, свързани с престъпните действия спрямо жертвата

1.Лична свобода

1.1.Движението на лицето е ограничено.

1.2.Лицето е държано в изолация и под непрекъснат контрол.

1.3.Лицето е придружавано, когато излиза навън.

1.4.Лицето има ограничен контакт с други хора и/или със семейството си.

1.5.Лицето няма възможност да напусне мястото, където работи.

1.6.Лицето е задължено да поддържа постоянна връзка с трафиканта чрез мобилния си телефон.

1.7.Телефонните разговори на лицето се контролират и следят.

1.8.Лицето е с отнети документи за самоличност.


2.Заплащане

2.1.Лицето получава малко или никакво заплащане.

2.2.Лицето не разполага със средствата си или няма достъп до тях.

2.3.Лицето получава по-ниско заплащане от минималното в сектора в приемащата страна.

2.4.Лицето изплаща дългове към трафиканта. (1)

2.5.Дългът на лицето непрекъснато нараства. (2)

2.6.Лицето е принуждавано да изработи минимална сума на ден или за седмица.


3.Условия на работа

3.1.Условията на труд на лицето противоречат на установеното трудово законодателство. (3)

3.2.Лицето няма възможност да договаря условията на труд.

3.3.Предварително уговорените условия на труд не се спазват.

3.4.Лицето упражнява определена дейност по принуда.

3.5.Лицето няма достъп до медицинска помощ.


4.Условия на живот

3.1.Условията на труд на лицето противоречат на установеното трудово законодателство. (3)

3.2.Лицето няма възможност да договаря условията на труд.

3.3.Предварително уговорените условия на труд не се спазват.

3.4.Лицето упражнява определена дейност по принуда.

3.5.Лицето няма достъп до медицинска помощ.


5.Насилие

5.1.Лицето е подложено на физическо, сексуално и/или емоционално насилие.

5.2.Лицето е свидетел на насилие над други хора с цел „назидание“.

5.3.Лицето е заплашвано с насилие спрямо него или неговите близки.

5.4.Лицето е лишавано от храна и вода.

5.5.Лицето има видими следи от насилие.

5.6.Лицето е било „дисциплинирано“ чрез наказания.


6.Зависимост

6.1.Лицето е дрогирано, за да развие наркозависимост.

6.2.Лицето не знае местния език.

6.3.Лицето не знае домашния си или служебния си адрес.

6.4.Лицето зависи от трафиканта за оцеляването си. (4)

6.5.Лицето е зависимо от трафиканта за употреба на наркотици.


7.Изнудване

7.1.Лицето е изнудвано чрез отнемане на личните му документи.

7.2.Лицето е изнудвано на основание нелегален статут в страната на дестинация.

7.3.Роднините на лицето са изнудвани или заплашвани.

7.4.Лицето е изнудвано чрез заплахи за разпространение на лична информация за него и семейството му.

7.5.Лицето е изнудвано чрез заплахи за информиране на властите за криминалните действия, в които е въвлечено.

7.6.Лицето е изнудвано чрез заплахи, че ще бъде огласено, че проституира.


8.Набиране

8.1.Лицето е въвлечено в трафик чрез посредническа агенция за работа в чужбина, агенция за модели, туристическа агенция, агенция за запознанства, обучение или друга организация.

8.2.Лицето е въвлечено в трафик чрез приятел, партньор, роднина, член на семейството или друг познат.

8.3.Лицето е въвлечено чрез фиктивен брак.

8.4.Лицето е било похитено или отвлечено.


9.Измама

9.1.Лицето е измамено с обещания за висок доход.

9.2.Лицето е измамено за естеството и/или условията на работа.

9.3.Лицето е подведено с обещание за брак.

9.4.Лицето е измамено с обещания за романтична връзка.


10.Прехвърляне и препродаване

10.1.Лицето е прехвърляно от една държава в друга или от едно населено място в друго.

10.2.Лицето е прехвърляно от едно населено място в друго.

10.3.Лицето е продавано/препродавано или разменяно от един трафикант/сводник на друг.

10.4.Лицето е „отдавано под наем“.

10.5.Лицето притежава неистински документи за самоличност или пътуване.

10.6.Лицето не разполага с документите си за самоличност или пътуване, защото те се държат от някой друг.


11.Сексуална експлоатация

11.1.Лицето е местено в различни клубове / публични домове / места за проституиране.

11.2.Лицето има татуировки или други белези, сочещи „принадлежност“ към даден трафикант.

11.3.Лицето живее или пътува с други жени, които понякога не говорят неговия език.

11.4.Лицето има дрехи, характерни за работата в сексуалната индустрия.

11.5.Лицето знае само думи, свързани с предоставяне на сексуални услуги, на местния език или на езика на групата от клиенти.

11.6.На лицето не е разрешено да отказва на клиент.

11.7.На лицето не е разрешено да отказва определени сексуални действия.

11.8.Лицето е принуждавано да прави секс без презерватив.

11.9.Лицето се намира денонощно в клуба / публичния дом.

11.10.Лицето няма право да спре да проституира, когато пожелае.

11.11.Лицето е подлагано на принудителни гинекологични прегледи и тестове за бременност.

11.12.Лицето е принуждавано насилствено да приема контрацептиви или да прекъсва бременността си.

11а.Непреки показатели

11.13.Има доказателства, че групи жени живеят под контрола на други лица.

11.14.В публични домове/клубове има реклами, предлагащи сексуални услуги от жени с определена националност.

11.15.Има информация, че проституиращите предоставят услуги на клиенти от определена националност.

11.16.Клиентите съобщават, че проституиращата изглежда неспокойна, притеснена или споделя, че е принудена да проституира.


12.Трудова експлоатация

12.1.Лицето е подложено на експлоатация в сектори като земеделие, строителство, производство, развлечение, услуги и др.

12.2.Лицето живее, където работи (в земеделски или индустриални сгради).

12.3.Лицето е облечено неподходящо за работата, която изпълнява.

12.4.Лицето не е преминало обучение за работата, която изпълнява.

12а.Непреки показатели

12.5.Разлепени са обяви на езици, различни от местния, или се разпространяват в социалните мрежи и интернет.

12.6.Липсват необходимите лицензи или разрешителни за наемане на работници от други страни.

12.7.Липсват документи за изплатени заплати на работниците.

12.8.Липсват указания за безопасен трудов процес.

12.9.Оборудването е проектирано или модифицирано така, че на него да работят деца.


13.Просия и джебчийство

13.1.Лицето проси на обществени места или в градския транспорт.

13.2.Лицето е част от група за просия, джебчийство или друг вид престъпна дейност.

13.3.Лицето има физически увреждания, които може да са резултат от умишлено осакатяване.

13.4.Лицето участва в дейности на организирани престъпни групи.

13.5.Лицето е наказвано, ако не краде достатъчно.

13.6.Лицето се движи всекидневно в големи групи и на големи разстояния.

13.7.Лицето живее заедно с други лица, които не са част от семейството му. Същите са известни на полицията във връзка с престъпна дейност.

13.8.Лицето пътува с членове на престъпната група до страната на дестинация.

13.9.Лицето има издадена забрана за напускане на страната по Закона за българските документи за самоличност.

13а.Непреки показатели

13.10.Зачестяват случаите на престъпления, свързани с джебчийство или кражби.

13.11.Групата предполагаеми жертви се е придвижила за даден период от време през много държави.

13.12.Лицето е известно във връзка с просия.

13.13.Предполагаемите жертви са били въвлечени в просия, джебчийство и друг вид престъпна дейност в страната или в чужбина.


14.Експлоатация в домакинството

14.1.Лицето живее при семейство като обслужващ персонал (домашна помощница, бавачка, болногледачка и др.)

14.2.Лицето не се храни с останалата част от семейството.

14.3.Лицето не разполага с лично пространство.

14.4.Лицето е обявено за изчезнало от работодателя си, макар че все още живее в дома му.

14.5.Лицето не може или много рядко може да излиза от дома.

14.6.Лицето не може да напуска дома без работодателя си.

14.7.Лицето не получава достатъчно храна.

14.8.Лицето е подлагано на обиди, злоупотреба, заплахи или насилие.


15.Трафик на деца (до 18 г.)

15.1.Лицето носи и/или продава наркотици.

15.2.Детето е част от група деца от една и съща националност (етническа принадлежност).

15.3.Детето е част от група деца с общ придружител.

15.4.Детето е непридружено и е било „намерено“ от възрастен от същата националност.

15.5.Детето се движи в група с други деца, докато пътуват с обществения транспорт без видима причина и цел.

15.6.Детето живее с възрастни, които не са негови роднини.

15.7.Детето е неглижирано.(5)

15.8.Детето се е опитало да избяга от задържащия го полицейски служител.

15.9.Детето е изплашено и некомуникативно.

15.10.Детето не знае местния език.

15.11.Детето настойчиво проси от хора на улицата.

15.12.Детето е задържано от полицията и има регистрирани кражби.

15.13.Детето не ходи на училище, не знае да чете и пише.

15.14.Детето е обучено да говори по един и същи начин при определени ситуации.

15.15.Детето не разполага със средствата, които печели.

15.16.Детето е под непрекъснато наблюдение на възрастен от разстояние.

15а.Непреки показатели

15.17.Възрастните, с които живее детето, разполагат с неговите документи за самоличност и с пълномощно от родителите да извеждат детето в чужбина.

15.18.Възрастните, с които живее детето, разполагат с големи парични средства, без да могат да докажат произхода им.


16.Трафик на бременни жени

16.1.Жената е в напреднала бременност.

16.2.Жената е в напреднала бременност, но се старае да прикрие състоянието си.

16.3.Жената пътува с мъж, който се представя за баща на детето.

16.4.Жената пътува в напреднала бременност, придружавана от лица, които не са нейни роднини.

16.5.Жената пътува в напреднала бременност, без да разполага с необходимите финанси и документи за раждане в чужбина по медицински причини.

(1) Например за пътни разходи, дрехи, квартира храна, охрана и др.

(2) Заради глоби, парични наказания и др.

(3) Например без договор, без право на почивка, при опасни условия на труд, без право на болничен, отпуск и др. социални възможности.

(4) За подсигуряване на храна, подслон, дрехи, средства и др.

(5) Мръсно, гладно, зле облечено.

ІІ. Показатели, описващи жертвата

17.Поведение и външен вид

17.1.Лицето се страхува да говори.

17.2.Поведението на лицето подсказва, че е предварително инструктирано как да се държи и какво да говори.

17.3.Лицето се опитва да избяга.

17.4.Лицето стои настрани от другите жени в клуба / публичния дом.

17.5.Лицето смята, че е наблюдавано или следено.

17.6.Лицето не знае правата си.

17.7.Лицето позволява на други да говорят от негово име.

17.8.Лицето проявява страх или тревожност.

17.9.Лицето реагира с гняв и избухвания.

17.10.Лицето споделя, че има проблеми със съня и кошмари.

17.11.Лицето има проблеми с паметта.

17.12.Лицето показва признаци на депресия.

17.13.Лицето се обърква по отношение на време и място.

17.14.Лицето споделя, че има чувството, че полудява.

17.15.Лицето употребява алкохол и наркотици.

17.16.Лицето се отнася с недоверие към властите.

17.17.Лицето се страхува да разкрие имиграционния си статус.

17.18.Лицето защитава трафиканта или трети страни.

17.19.Лицето показва девиантно поведение.

17.20.Лицето има внезапни промени в поведението.

17.21.Лицето представя противоречива и непълна информация.

17.22.Лицето има психосоматични оплаквания. (6)

17.23.Лицето има физически оплаквания в резултат на сексуално насилие. (7)

17.24.Лицето споделя за предишни и/или настояща бременност.

17.25.По тялото има следи от насилие.

17.26.Лицето изглежда изтощено.

17.27.Лицето има занемарен външен вид.

17.28.Лицето е с физически и/или психически затруднения.


18.Обкръжение

18.1.Хората от обкръжението на лицето (родители, роднини, приятели, съседи) подозират, че лицето е жертва на трафик.

18.2.Лицето показва малка или никаква привързаност към дома и е започнало да се изолира.

18.3.Лицето има склонност да бяга от дома си (или институцията, в която е настанено).

18.4.Лицето пребивава на място, което е вероятно да се използва за експлоатация на хора.

18.5.Лицето идва от място (селище, държава), за които се знае, че са места за набиране на жертви на трафик.

18.6.Лицето е следено и/или контролирано по друг начин.

18.7.Лицето има много нови познанства и много нови придобивки (дрехи, мобилен телефон).

18.8.Лицето често отсъства от училище или го е напуснало.

18.9.Лицето е в контакт със сутеньори, трафиканти и личности, свързани с трафик на хора.

18.10.Мястото, където работи или пребивава лицето, се характеризира със специални охранителни средства – наличие на бодигардове, камери, скривалища, скрит интериор.

18.11.Лицето пътува често от и до страни на произход/дестинация.

(6) Физически оплаквания, породени от силно психично напрежение – главоболие, повръщане, болки в стомаха, обриви и др.

(7) Например болест, предавана по полов път, болки или кръв в пикочния мехур, коремната област, ануса, вагината и/или горната част на краката, хранително разстройство, бременност.