Национален механизъм

Национален механизъм

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик е рамка за сътрудничество, чрез която държавните служби изпълняват своите задължения по отношение на грижата за пострадалите от трафик на хора, като координират усилията си с неправителствени и международни организации. НМН предлага единни насоки за идентификация и общи принципи за подкрепа на пострадалите.