Каталог на организациите, ангажирани с подкрепата на жертвите на трафик

Международни организации, представени в България

Върховен комисариат за бежанците към ООН

Адрес: София 1000, площад Позитано 2

Тел.: 2 980 2453

Факс: 2 980 1639

Ел. поща: bulso@unhcr.org

Интернет: www.unhcr.bg

В България ВКБООН разполага с мандат да наблюдава изпълнението на ангажиментите на страната по предоставяне на международна закрила на лицата, които имат нужда от нея.

Международна организация по миграция

Адрес: София, ул. Цар Асен 77

Тел.: 02 93 94 774

Факс: 02 93 94 788

Ел. поща: iomsofia@iom.int

Интернет: www.iom.bg

Контакт с мобилна група за защита
Тел., WhatsApp и Viber: +359 884 602 185;
+359 884 605 184; +359 892 212 194
Стационарен телефон: +359 (2) 93 94 774

Отговаря за идентифицирането на жертви на трафик, осигуряването на безопасно завръщане и реинтеграция и достъп до специализирани правни, социални и психологически услуги, съобразени с индивидуалните нужди на бенефициента.

УНИЦЕФ

Адрес: гр. София 1504
бул. Княз Александър Дондуков 87

Тел.: +359 2 96 96 208

Ел.поща: bulgaria@unicef.org

Интернет: https://www.unicef.org/bulgaria

УНИЦЕФ е Детският фонд на ООН, който работи в 190 държави и територии, за да отстоява правата на всяко дете. Програмата в България подкрепя националните усилия за гарантиране, че всички деца и юноши в страната, включително тези в най-неравностойно положение, се ползват от правата си и развиват своя пълен потенциал в приобщаващо и закрилящо общество.