Превенция на трафика на хора

Как да разбера дали съм жертва на трафик?

Стотици българи заминават за чужбина с надежди за по-добър живот. Всеки има сериозни причини да предприеме тази стъпка. Търсенето на неквалифицирана и евтина работна ръка в Западна Европа в сферите на услугите, земеделието и строителството е един от привличащите фактори. Някои хора успяват да реализират мечтите си, но други са измамени, експлоатирани и попадат в капана на трафика на хора.
 • Чувствате ли, че нямате свобода да решавате за себе си?
 • Извършвате ли различна от договорената работа или условията на труд са по-лоши от обещаните?
 • Получавате ли по-ниско заплащане от обещаното?
 • Принудени ли сте да плащате с труда си дългове към работодателите или посредниците?
 • Отнети ли са личните Ви документи?
 • Ограничена ли е свободата Ви на движение?
 • Под наблюдение ли сте, изолирани ли сте или Ви е забранено да напускате мястото, където се намирате?
 • Следи ли се с кого разговаряте?
 • Отнет ли Ви е телефонът?
 • Принуждават ли Ви чрез физическо или сексуално насилие или чрез заплахи да правите неща, които не искате?
 • Използва ли някой затрудненото Ви положение, за да Ви притиска и да печели на ваш гръб. Например ако сте в затрудненото финансово положение или сте нелегално пребиваващи, или зависими от алкохол или наркотици или имате физическо увреждане.
 • Чувствате ли се в безизходица?

Вие сте жертва на трудова експлоатация, ако:

 • Работите без сключен договор с работодателя
 • Не са Ви осигурени нормални условия за живот
 • Не се изплащат таксите и осигуровките, дължими от работодателя
 • Не се спазват правилата за безопасен труд
 • Нямате право на свободно движение, дори в свободното си време
 • Получавате по-ниско заплащане от местните работници за една и съща работа
 • Нямате възможност да напуснете работа по ваше желание

Вие сте жертва на сексуална експлоатация, ако проституирате и…

 • друг взема спечелените пари, като оставя само малка част за Вас
 • нямате право да избирате клиентите си
 • нямате право да използвате предпазни средства
 • имате задължение да обслужите определен брой клиенти
 • нямате право да откажете да работите
 • налага се да работите, когато сте болна, бременна или в цикъл
 • живеете и работите на едно и също място
 • заплашват Ви, че ще кажат на близките Ви с какво се занимавате
 • заплашват Ви, че семейството Ви ще пострада, ако не се подчинявате
 • става против волята Ви, чрез насилие и заплахи