Превенция на трафика на хора

Как да се предпазя?

Как да позная измамниците, когато търся работа в чужбина?

 • В обявата за работа е посочен само имейл адрес или телефон
 • Фирмата посредник иска от Вас сума за обработка на документи или декларация
 • Фирмата не е включена в списъка на регистрирани посредници на Агенцията по заетостта
 • Не Ви предоставят адрес и контакти на работодателя в чужбина
 • Не Ви предоставят договор за работа или той е на чужд език
 • Не Ви предоставят длъжностна характеристика
 • Не Ви предоставят отчетни документи за изплатени такси към институции и др.
 • Настояват да вземат оригиналните Ви лични документи
 • Условията за настаняването Ви не са потвърдени от работодателя или посредника

ВНИМАНИЕ! Много често измамниците може да се окажат близки и познати хора, на които имате доверие.

Как да не попадна в схема за трудова експлоатация?

 • Проверете дали фирмата посредник е законна и дали е лицензирана от Агенцията по заетостта на https://www.az.government.bg/intermediaries/.
 • Проверете фирмата или работодателя, при който отивате. Не разчитайте на „честната“ дума или „препоръката“ на някой познат.
 • Не тръгвайте, без да имате предварително подписан договор с работодателя на български език (или на друг разбираем за Вас език), в който са уточнени всички условия на труд, включително заплащане, работно време, условия за живот и др. У Вас трябва да остане копие от договора.
 • Информирайте се за трудовото законодателство и режимът на пребиваване и работа за български граждани в страната, в която отивате. Това можете да направите, като се свържете със Службите по трудови и социални въпроси към Министерството на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/
 • Не подписвайте пълномощно, разрешаващо пътуване на детето ви, без да сте сигурни къде ще попадне, особено ако имате съмнения за лицето, с което ще пътува, дори и ако е роднина или близък.

ВНИМАНИЕ! Най-лесно и безплатно ще получите информация на телефон 0800 1 8676.

Какви са правата ми в ЕС?

 • С присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. всички български граждани имат право да се движат свободно, да пребивават и да работят в страните, членки на ЕС и Европейската икономическа зона.
 • Всеки гражданин на държава, членка на ЕС, автоматично е признат за гражданин на ЕС.
 • От 1 януари 2014 г. отпадат ограниченията за български граждани на трудовия пазар в държавите, членки на ЕС.
 • Всеки гражданин на България може да се възползва напълно от правото на свободно движение на работещи, което ЕС дава на своите граждани. Пазарите на труда във всички държави членки са достъпни и отворени и за всички българи.

Като гражданин/ка на ЕС Вие имате следните права:

 • да се движите и живеете свободно на територията на ЕС;
 • да търсите работа в друга страна, членка на ЕС, и да работите там без необходимост от разрешение за работа;
 • да разчитате на равнопоставеност с останалите граждани на ЕС в достъпа до пазара на труда, заплащането, условията на труд и всички други социални и данъчни предимства;
 • да ползвате защита от дипломатическите и консулските власти на всяка държава, членка на ЕС.

Легалната работа в ЕС е гаранция, че правата Ви ще бъдат спазени, че ще получавате заплащане, закрила и отношение като към европейски гражданин.

ВНИМАНИЕ! Нелегалната работа носи риск от трафик на хора и експлоатация.

Как да се предпазя от сексуална експлоатация?

 • Запознайте се как действат трафикантите и бъдете внимателни.
 • Никога не пренебрегвайте интуицията си, която Ви подсказва, че с Вас се случват нередни неща.
 • Не допускайте злоупотреби и насилие спрямо Вас. Ако това се случи, веднага потърсете помощ.
 • Не доверявайте напълно организацията на пътуването на друг. Информирайте се за всички подробности.
 • Не заминавайте в чужбина на всяка цена, без да сте уверени, че отивате на сигурно място. Проверявайте предоставената информация от няколко източника!
 • Информирайте се предварително и подробно за работата, която ще извършвате, и за условията на живот и труд.
 • Не заминавайте без предварително сключен договор.
 • Скрийте в багажа си резервен телефон.
 • Не поверявайте личните си документи на друг, независимо какво ви обясняват.
 • Информирайте близките си къде отивате, оставете контакти и не прекъсвайте връзката си с тях.
 • Не се колебайте да търсите помощ в чужбина.
 • Не подписвайте пълномощно за пътуване на детето си, без да сте сигурни къде ще попадне и ако имате съмнение в лицето, с което ще пътува, дори и ако е роднина или близък.
Как действат трафикантите?

Трафикантите обещават работа в чужбина, достойно заплащане и добър живот. Акостава въпрос за работа в проституцията, те обещават сигурност и отлични условия. Най-често те установяват директен контакт с жертвата или членовете на семейство ѝ, като се представят за бъдещ работодател, който обещава добра работа и възможности за добър доход. Все по-често жертвите са набирани през интернет. По отношение на жените трафикантите действат, като спечелват доверието им чрез емоционална връзка и обещания за по-добър живот и финансова стабилност, отдалечават ги от близките им и в крайна сметка ги принуждават да проституират. Мъжете примамват с възможност за много добре платена работа, която ще им реши финансовите проблеми и ще им помогне да издържат семейството си дългосрочно. Децата най-често стават жертви,
защото трафикантите са убедили родителите им, че ще им осигурят по-добър живот, от този който имат в България.
Най-честите методи, чрез които трафикантите принуждават жертвата да проституира, са:

 • заплахи за семейството и близките;
 • ограничаване на свободата на движение чрез постоянно наблюдение или отнемане на личните документи;
 • създаване на страх и недоверие към властите, защото жертвата извършва различни нарушения, например проституира, краде, използва и продава наркотици;
 • обвързване чрез финансов дълг, който жертвата трябва да изплаща на трафиканта;
 • изолация и зависимост, особено ако жертвата не знае езика на страната, в която се намира;
 • физическо и сексуално насилие и заплахи от насилие, изнудване;
 • създаване на наркотична зависимост;
 • създаване на емоционална зависимост (чрез метода лавърбой).
Как трафикантите въвличат деца?

През последните години трафикантите използват все повече интернет и социалните мрежи - най-лесния, най-бързия и сравнително анонимен и безопасен за тях начин да въвличат младежи и деца в трафик на хора. Правят го чрез фалшиви профили, с които подмамват деца и тийнейджъри, в онлайн запознанства и невинни разговори. Децата между 10 и 14 са особено уязвими в интернет, защото не познават рисковете в мрежата, а трафикантите се представят за техни връстници, изграждайки бързо и лесно цяла легенда около себе си. Разговорите с непознати в интернет са риск и за по-големите деца, над 15 год., защото те са убедени, че са големи и опитни и нищо лошо не може да им се случи. Те са и значително по отворени към реални срещи с хора, с които са се запознали в интернет.

Трафикантите успешно създават у децата усещане, че са разбрани, харесвани, приемани такива, каквито са, дори обичани. Те използват умело онлайн и метода „лавърбой“ – метод на въвличане през любовни отношение и съзнателно създадена емоционална зависимост. Много бързо след онлайн запознанството преминават към разговори на сексуални теми с детето. Само след седмица разговори онлайн, когато трафиканта е спечелил доверието им, децата може да се окажат склони, включително и заради експеримента, да изпратят свои голи снимки и видео, без да се замислят на какъв риск се излагат. Понякога дори вярват, че са в искрени любовни отношения с някой, който са виждали само онлайн. Различни изследвания показват, че децата са в пъти по-склонни да изпращат голи снимки (секстинг), да се събличат пред камера във видео разговор, отколкото да го направят на живо, пред непознат или някого, когото познават малко. Това, че го правят в онлайн пространството, от стаята си вкъщи, им дава измамното чувство, че са в безопасност. Често научават по най-лошия възможен начин, че веднъж качена в мрежата една снимка или видео, започва свой самостоятелен живот, който те не могат да контролират и заради която да изпаднат в зависимост.

Какво е „лавърбой“?

„Лавърбой“ (в превод любовник) е най-често срещаният метод за въвличане на младижени в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Лавърбой обикновено е красив или чаровен мъж, който всъщност е сводник или трафикант. Той действа по изпитана схема: започва да увлича младата жена с ухажване, комплименти, подаръци, ресторанти, понякога и наркотици, докато се влюби в него. Когато тя е влюбена и изцяло под негово влияние, започва постепенно да я принуждава да извършва дребни престъпления или сексуални „услуги“ в името на любовта. Постепенно, без да разбере как, жената се оказва в капана на трафика и сексуалната експлоатация.

Лавърбой старателно подбира и проучва жертвата си, за да успее да отговори на мечтите ѝ и да предложи решение на проблемите ѝ. Той създава у нея илюзия за романтична интимна връзка. В действителност става въпрос за емоционална зависимост, психическо и физическо насилие. 

Как да се предпазя от въвличане в трафик чрез интернет?

 • Внимавайте какви снимки публикувате и каква лична информация качвате в социалните си мрежи. Трафикантите използват всички онлайн канали и социални мрежи, които и вие ползвате!
 • Не общувайте с непознати в мрежата, дори и да ви излиза, че са приятели на ваши приятели.
 • Защитете профилите си със силни пароли и ги сменяйте на всеки 3 месеца.
 • Не използвайте една и съща парола за имейла си и всички ваши социални мрежи.
 • Не публикувайте лична информация (вкл. лични данни), като местоживеене, месторабота, любими места/заведения/ресторанти, мобилен телефон, имейл и др. в социалните си профили.
 • Ако правите секстинг (онлайн флирт), особено с непознат, никога не изпращайте ваши голи снимки или видео.
 • Не се съгласявайте под никакъв претекст да се събличате, да правите стриптийз, еротични и сексуални действия в онлайн видеоразговор, особено с непознат! Бъдете сигурни, че ще ви запише и след това ще ви изнудва с видеото за пари или за още снимки и видеа.