Регионална дирекция „Социално подпомагане“ -Стара Загора
гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ № 8
042/62-36-04
stzagora-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Гурково
гр. Гурково, ул.“6-ти септември“ № 1
04331/27-90
dsp-gurkovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Гълъбово
гр. Гълъбово, ул.“Г.Бенковски“ № 13б
0418/6-24-53
dsp-gulabovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък
гр. Казанлък, бул.“Княз Александър Батенберг“ № 4, ет. 2
0431/6-47-61
dsp-kazanluk@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Мъглиж
гр. Мъглиж, пл.“Трети март“ № 8
04321/21-50
dsp-maglij@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево
гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“ № 5А
0417/8-20-10
dsp-radnevo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора
гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ № 8
042/69-76-41
dsp-st.zagora@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Чирпан
гр. Чирпан, ул.“Янко Иванов“ № 12
04169/25-32
dsp-chirpan@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Фондация „Мисия Криле“
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ Групови програми

2)Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 205
042/ 66 03 28
ksu@ksu-stz.org


Сдружение „Самаряни”
1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие
2) Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, управляван
Стара Загора
ул. „Патриарх Евтимий“ № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови“)
042/ 621 083, 0878 394 250
641111@samaritans.bg,
office@samaritans.bg
Консултативна линия: 042/ 64 11 11 – денонощна.


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Чирпан

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, 08:00ч.-17:00ч.
Чирпан, ул. „Братя Албалах” № 15
0416/ 9 55 54
cop_chirpan@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Бъдеще за децата”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Две стаи за спешен прием.
Казанлък, ул. „Войнишка“ № 25
0431/ 6 28 66, 0878 379 261
info@speckids.org
special_child@abv.bg
http://speckids.org/


Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11, Медицински факултет, Катедра „Социална медицина и обществено здраве“
+359 898 259 906


Регионален център към Националното бюро за правна помощ

Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 64
0878 546 980


Бюро по труда – Стара Загора

гр. Стара Загора, ул.“Стефан Караджа“ 8
042/697 598
btstzag@mbox.contact.bg