Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен
гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“ № 4
064/60-18-45
pleven-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Белене
гр. Белене, ул. „България“ № 37
0658/3-32-52
dsp-belene@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул.“Цоньо Матев“ № 5
06552/22-72
dsp-d.mitropoliq@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Кнежа
гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 95, ет. 2
09132/76-16
dsp-kneja@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Левски
гр. Левски, бул.“България“ № 58
0650/8-23-73
dsp-levski@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Никопол
гр. Никопол, пл.“Европа“ № 11
06541/34-18
dsp-nikopol@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен
гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8
064/88-27-11
dsp-pleven@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Червен
гр. Червен бряг, ул.“Хан Кубрат“ № 18А
0659/9-98-15
dsp-chervenbreg@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Плевен
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Плевен, ул. „Г.Бенковски“ № 61
064/ 82 41 56
ksuds_pleven@abv.bg


Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца претърпели насилие-
гр.Плевен, управляван от община Плевен

гр. Плевен
тел. 064/680 282
csrijdpn_pleven@abv.bg


Кризисен център, за жени и деца претърпели насилие – гр.Плевен, управляван от община Плевен
krizisencentur_pleven@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Червен бряг, ж.к. „Победа” ДГ „Зора”, сграда № 2
06509/ 31 17, 0887 078 018
chervenbryag1@sonikstart.eu
www.chervenbryag1.sonikstart.eu


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Долна Митрополия
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 66
06552/ 20 3; 0878 324 320
cop_d.mitropolia@abv.bg


Център „Отворена врата“
гр. Плевен, ул. „Неофит Рилски“ № 55;
ж.к. „Сторгозия“, бл. 22, вх. В, ет. 1, ап. 1

064 846713
opendoor_centre@hotmail.com
https://www.ngobg.info/


Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 4, к-т 2
+359 889 321 343, +359 884 140 517


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 25, етаж 3, Адвокатска стая
064/ 80 33 21


Бюро по труда – Плевен
гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ 1
064/800615
dbt.pleven@mbox.contact.bg