Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик
гр. Пазарджик, бул.“Гурко“ № 3А
034/444724
pazardjik-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Батак
гр. Батак, пл.“Освобождение“ № 5
03553/2124
dsp-batak@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Велинград
гр. Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 16
0359/51209
dsp-velingrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик
гр. Пазарджик, ул.“Екзарх Йосиф“ № 19
034/444868
dsp-pazardjik@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище
гр. Панагюрище, ул. „Д-р Лонг“ № 3
0357/6-31-54
dsp-panagiurishte@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера
гр. Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 5
0350/64325
dsp-peshtera@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ракитово
гр. Ракитово, ул.“Христо Ботев“ № 4
03542/21-91
dsp-rakitovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември
гр. Септември, бул. „България“ № 70
03561/24-61
dsp-septemvri@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Пазарджик
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.Работа на терен.

2) Звено „Майка и бебе“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.

3) Център „Спешен прием”
Подслон за деца жертви и/или свидетели на насилие, безпризорни деца, деца в риск за физическото им оцеляване, майки с деца, преживели домашно насилие, деца на улицата или такива избягали от вкъщи и др.

4) „Синя стая” за щадящ разпит на деца
Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски” № 48
034/ 44 75 30
ksu_pazardjik@abv.bg


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Пазарджик, ул. „Цар Самуил” № 28


Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие, управляван от Фондация „ИГА – Фонд за превенция на престъпността”
Пещера
0893 45 59 30
center.peshtera@gmail.com


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Велинград
Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства. Мобилна социална работа. Консултиране на деца с поведенчески проблеми. Училищна подкрепа на деца, отпадащи от училище.
Велинград, ул.”Цар Самуил” № 2А
0359/5 03 44
velingrad_cop@abv.bg


Център за обществена подкрепа „Зора”, управляван от Фондация „Социални практики в общността”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Панагюрище, ул. „Кръстьо Гешанов” № 5
0357/ 6 20 23
cop.pg@mail.bg


Бюро по труда – Пазарджик
гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ 15A
034/ 44 49 72
dbt608@zaetost.net


Бюро по труда – Пазарджик, филиал Изток
гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа“ 9A
034/445 631; 0879/004 755
dbt608@zaetost.net