Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Добрич
гр. Добрич, пл.“Свобода“ № 5 ет. 9
058/605659
dobrich-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Балчик
гр. Балчик, ул.“Черно море“ № 18
0579/75801
dsp-balchik@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Генерал Тошево
гр. Генерал Тошево, ул.“Васил Априлов“ № 18
05731/2231
dsp-g.toshevo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич
гр. Добрич, бул.“Добруджа “ № 8а
058/667739
dsp-dobrich@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Каварна
гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 34
0570/83128
dsp-kavarna@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Тервел
гр. Тервел, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 8
05751/2130
dsp-tervel@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа към Областен съвет на Български Червен кръст

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
Добрич, ул. „Георги Бенковски“ № 12
058/ 60 54 72
dcenter@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Добрич

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Добрич, ж.к. „Дружба“ 3, № 57
058/ 60 10 88
centyr2@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Балчик, ул. „Петър Берон“ № 1А
0579/ 9 78 56, 0888 885 909
www.balchik1.sonikstart.eu
balchik1@sonikstart.eu


Бюро по труда – Добрич

гр. Добрич, ул. „Независимост“ 7
058/602-631
dbt313@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Добрич /филиал Добрич – селска

гр. Добрич, ул. „Вардар“ 45
0882 82 50 35; 058/ 604 328
filial_dobrichka@mbox.contact.bg