За платформата

За платформата

NRM.BG е платформа за превенция на трафика на хора и подкрепа на жертвите на трафик. Тя е изградена въз основа на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, с цел да улесни работата на компетентните органи и неправителствени организации по случаи на трафик.

Платформата предлага достъпна и разбираема информация за всеки, който иска да научи повече за феномена трафик на хора, да работи по темата и да разпознава и подкрепя жертвите.

За жертвите и техните близки

Ако сте пострадал/а от трафик на хора и експлоатация или подозирате, че сте, но не сте сигурни, ако смятате, че ваш близък е станал жертва на трафик натиснете бутона Къде да намеря помощ, за да разберете как да постъпите. Ако се съмнявате дали, това, което ви се случва е трафик на хора, прочетете в Превенция на трафика на хора/Как да разбера дали съм жертва?, за да се ориентирате.

Независимо дали сте или не сте жертва на трафик, ако сте в трудна ситуация, не се колебайте да потърсите помощ.

Какви са правата на жертвите на трафик, можете да научите от Трафик на хора/Права на жертвите.
Ако ви предстои работа в чужбина или заминавате по друг повод – учене, туризъм, посещение при близки и изпитвате съмнения, свързани с пътуването, информирайте се чрез материалите ни в Превенция на трафика на хора.
Всичко важно по темата е представено и на украински.

За професионалисти

Ако сте експерт в държавна институция, община или неправителствена организация и искате да се информирате, да научите какво представлява трафика на хора и какви са видовете експлоатация посетете менюто Трафик на хора. Ако имате съмнения, че някой може да е жертва на трафик, използвайте Индикатори за трафик на хора, в Помощ за жертвите. В частта Правна информация ще разберете какво е действащото законодателство в България срещу трафика на хора, както и приложимото европейско и международно законодателство. В Библиотека ще намерите разнообразни материали – наръчници, доклади и изследвания, които ще задълбочат познанията ви по различни теми, свързани с трафика на хора. База данни ще ви ориентира какви са мащабите на явлението в България и кои са най-засегнатите групи по пол и по възраст.
Ако сте социален работник или психолог и подпомагате жертви на трафик е добре да се запознаете със Стандартните оперативни процедури за насочване и подпомагане на лица, деца или чужди граждани, жертви на трафик. В Помощ за жертвите ще откриете, кои са индикаторите за трафик на хора, водещите принципи на работа с жертви на трафик и стандартите и критериите за социалните услуги за жертви на трафик.
Интерактивната карта на услугите ще ви помогне да насочвате жертвата към подходящи услуги в цялата страна.
В Мрежа ще откриете всички участниците в изпълнението на Националния механизъм и каква е ролята на всяка институция и организация в подкрепата на жертвите.
Ако работите в училище, община, неправителствена организация или друга институция и планирате дейности за повишаване на информираността и превенция на трафика на хора, в Превенция на трафика на хора ще намерите нужната информация. В Библиотека на ваше разположение са видео-материали, брошури и плакати, които можете да свалите и да използвате.

За журналисти, експерти и граждани

Платформата ще ви помогне да се информирате за всичко, от което се нуждаете по темата трафик на хора – какво е трафик на хора и какви са формите на експлоатация, как действат трафикантите, какви са правата на жертвите, на каква подкрепа могат да разчитат, кои са отговорните институции в България, ангажирани с помощ за жертвите, колко са идентифицираните жертви.

Ако сте станали свидетел на трафик на хора или знаете, че някой е експлоатиран, се информирайте как да постъпите на Къде да намеря помощ?

Не се колебайте да сигнализирате!