Правна помощ

Международни и неправителствени организации

Правна помощ в България се осъществява от компетентен адвокат и/или организация при случаи на трафик. Следва списък от няколко организации, които могат да предоставят такава, като трябва да се има предвид, че работата на юристите от тези организации се финансира по проекти и не винаги може да бъде безплатна.