Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 3.4.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При условията и по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления могат да се възползват и чужди граждани, пострадали от престъпления на територията на Република България или предвидени в международен договор, по който Република България е страна.