Стандартни оперативни процедури за ЧУЖДЕНЦИ

МЯРКА 3.3.

УЧАСТИЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

  • Търсещи и получили закрила

Чуждите граждани с разрешение за пребиваване в България имат всички права в наказателното производство, каквито имат и българските граждани. Те имат право и на преводач.

  • Нелегално пребиваващи

Нелегално пребиваващите имат всички права в наказателното производство, каквито имат и българските граждани. Те имат право на адвокат, който да се явява вместо тях в съда. Могат дори да се явят лично в съдебна зала, ако имат какъвто и да е документ за самоличност, вкл. паспорт. В тези случаи съществува риск във всеки един момент да бъдат проверени от съответните органи на МВР, глобени за това, че нямат разрешение за пребиваване, и задържани в СДВНЧ.