Стандартни оперативни процедури за ДЕЦА

МЯРКА 2.1.

КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК

При случаи на деца, жертви на трафик, се предприема мярка по спешност предвид идентифицирания риск и с оглед на нуждата от оказване на своевременна подкрепа на деца, жертви на трафик. Детето се настанява временно в Кризисен център. Кризисна интервенция в случаите на дете, жертва на трафик, се осъществява от специалистите на Кризисния център, в който е настанено детето.