Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Враца
гр. Враца, ул.“Стоян Заимов“ № 2, ет. 3
092/666647
vratca-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца
гр. Враца, ул.“Лукашов“ № 1
092/624042
dsp-vraca@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Бяла слатина
гр. Бяла Слатина, ул.“Хан Крум“ № 75
0915/88333
dsp-b.slatina@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Козлодуй
гр. Козлодуй, ул.“Хаджи Димитър“ № 1
0973/80635
dsp-kozlodui@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Мездра
гр. Мездра, ул.“Иван Вазов“ № 2, ет.2
0910/92389
dsp-mezdra@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Оряхово
гр. Оряхово, ул.“Коста Лулчев“ № 20
09171/3038
dsp-orqhovo@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Враца
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Гр. Враца, ул. „Кокиче” № 14
092/ 62 00 63, 0887 900 324
cop_vratza@abv.bg


Комплекс за социални услуги към община Козлодуй
Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Дневен център за работа с деца и юноши с увреждания.
Гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа“ до блок 75 сграда „Неотрон”
0973/ 8 09 53
ksu_kozloduy@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Бяла Слатина
1) Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
2) Преходно жилище за временно настаняване на деца от 15 до 18г.
Гр. Бяла Слатина, ул. „Одрин“ № 4
0877 966 850
cop_bqlaslatina@abv.bg


Бюро по труда – Враца
гр. Враца, ул. „Стоян Заимов“ 2
092/627 133
bt505@mbox.contact.bg