Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Видин
гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 3 ет.3
094/601126
vidin-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Белоградчик и изнесено работно място с. Чупрене
гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ № 17
0936/54234
dsp-belogradchik@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Брегово
гр. Брегово, ул. Александър Стамболийски №4
0931/2384
dsp-bregovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин
гр. Видин, ул. „Еделвайс“ №5
094/601641
dsp-vidin@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Димово
гр. Димово, ул. „В. Коларов № 1
09341/2376
dsp-dimovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Кула
гр. Кула, ул.“Възраждане“ № 40
0938/33159
dsp-kula@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”
1. Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Център за работа с деца на улицата. „Синя стая” за щадящ разпит.
2. Кризисен център за деца, преживели насилие
Гр. Видин, ул. „Княз Борис I“ № 25А
094/ 60 06 06; 089 332 89 40
sapi_vidin_ksuds@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Ново село

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, 08:00ч.-17:00ч.
с. Ново село, ул. „Христо Ботев” № 2
0883 256 622
newtsop2010@abv.bg


Регионален център към Националното бюро за правна помощ

Гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ №19
0877 088 522


Бюро по труда – Видин

гр. Видин, пл. Бдинци № 1
094 601 385
dbt-vidin@mbox.contact.bg