Сдружение „Център Мария”
1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие и трафик на хора.
Психологическо, социално и юридическо консултиране на пострадали от домашно насилие
2) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 11
0618/ 2 21 81, 0888 139 136; Факс: 0618/ 2 21 81
center_maria@abv.bg


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново
гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2
062/605586
vtarnovo-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново
гр. Велико Търново, Площад Център № 2, ет. 4
062/600328
dsp-v.tarnovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Горна Оряховица и изнесено работно място гр. Лясковец
гр. Горна Оряховица, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5
0618/60561
dsp-g.orqhovica@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Елена и изнесено работно място Златарица
гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 32
06151/6359
dsp-elena@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Павликени и изнесено работно място Сухиндол
гр. Павликени, ул. „Бачо Киро“ № 15
0610/52177
dsp-pavlikeni@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов и изнесено работно място Полски Тръмбеш
гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ № 4
0631/60281
dsp-svishtov@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Стражица
гр. Стражица, ул. „Казаларска царица“ № 2
06161/3587
dsp-stragica@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Павликени

1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

2) Център „Спешен прием“
Подслон на деца жертви и/или свидетели на насилие, безпризорни деца, деца в риск за физическото им оцеляване, майки с деца, преживели домашно насилие, деца на улицата или такива избягали от вкъщи и др. – 24ч.
Павликени, ул. „Л. Каравелов“ № 31, етаж 3
0610/ 5 23 36, 0882211972
css.pavlikeni.bg@gmail.com
cop_pavlikeni@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Горна Оряховица

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 9А
0882 165 368
cop@g-oryahovica.org


Център за обществена подкрепа гр. Велико Търново, управляван от Фондация „МСС-България”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Велико Търново, бул. „България” № 24, стая 203
062/ 60 26 04
cop_vt@abv.bg


Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново, управляван от „SOS Детски селища”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ № 4
0879 532 892, 0885 999 546
albena.dobreva@sosbg.org


Регионален център към Националното бюро за правна помощ

Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 39, офис 106
062/ 60 30 64


Позслон за жени, деца и възрастни хора, пострадали от домашно насилие, управляван от Община Велико Търново

Велико Търново , ул. „Драган Цончев“ № 6, ул. „Драган Цончев“ № 8
0884 01 21 25, 0882 95 02 72
helping.houses2@gmail.com


Кризисен център за деца, жертви на трафик или жертви на насилие

с. Балван
06113/ 26 20, 0885 546 493


Бюро по труда – Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 82
062/610261
bt-vturnovo@mbox.contact.bg


Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Велико Търново,Ул. „Марно поле“ 23, ет. 4, офис 5
062 600224
https://amalipe.bg/
office@amalipe.com
center_amalipe@yahoo.com


Кризисен център за жертви на домашно насилие гр. Горна Оряховица, управляван от община Горна Оряховица

0879104243


Център за обществена подкрепа гр. Стражица, управляван от община Стражица

гр. Стражица, ул. „Беласица“ №1, корпус Б, ет.1
061/61 37 13


Център за обществена подкрепа – гр. Лясковец, управляван от Община Лясковец

гр. Лясковец,ул. „Никола Козлев“ №76
0619/22 187


Център за обществена подкрепа гр. Свищов, управляван от община Свищов

гр. Свищов, ул. „33-ти свищовски полк“, №67

063/14 00 86


Център за обществена подкрепа гр. Полски Тръмбеш, управлаван от община Полски Тръмбеш

гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска“ №41,
061/41 69 34