Фондация „SOS – семейства в риск“
1) Консултативен център за пострадали от домашно насилие и трафик – психологическо консултиране, психотерапия, юридически консултации.
2) Специализирана програма за извършители на домашно насилие
3) Подслон за жени и деца, пострадали от домашно насилие (Община Варна), управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ – 24 ч.
4) Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора (Община Варна), управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ – 24ч.
5) Кризисен център за деца, жетви на насилие и трафик (Община Варна), управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“ – 24ч.

Варна, ул. „Синчец” № 21
052/ 61 38 30
телефонно кризисно консултиране – 052/ 609 677
bursos@ssi.bg
sos@mail.bg
http://www.sos-varna.org


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Варна
гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 76Г, ет. 5
052/610167, 052/603626
varna-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна
гр. Варна, ул. „Ген. Колев“ № 96
052/607646
dsp-varna@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Девня
гр. Девня, ул. „Петрича“ № 10
0519/96081
dsp-devnq@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни чифлик
гр. Долни Чифлик, ул.“Армейска“ № 15
05142/2663
dsp-d.chiflik@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Провадия
гр. Провадия, ул.“Цар Освободител“ № 69
0518/47169
dsp-provadiq@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Варна
1) Звено „Майка и бебе” – денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години. кв.Аспарухово, жк.“Дружба“ бл.9 ет.1
2) Център за обществена подкрепа „Другарче” – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Варна, ул. „Георги Сава Раковски” № 62
0882 290 980, 0882 290 920, 052/ 820 694
cop_varna@abv.bg


Фондация „Владиславово“
1) Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще” – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово” – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
Варна, ул. „Гургулят“ № 7
052/ 521 028; 0887 787 288
cop_vladislavovo@abv.bg

Варна, ул. „Народни будители“ № 5


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Варна, ул. „Пирот“ № 8А
0879 838 917


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Провадия
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Мобилен екип. Работа с логопед
Провадия, ул. „Ал. Стамболийски” № 30, ет.2
0888 454 274
cop_provadia@abv.bg


Дирекция Регионална служба по заетостта – Варна
гр. Варна, ул. „Шипка“ № 10
052/612 836
drszvarna@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Варна
гр. Варна, ул. Шипка №10
052/612 862
dbt-varna@mbox.contact.bg