Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище
гр. Търговище, ул.“Стефан Караджа“ № 1
0601/6-36-68
targovishte-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Омуртаг
гр. Омуртаг, ул.“Г.С.Раковски“ № 18
0605/6-40-57
dsp-omurtag@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Попово
гр. Попово, пл.“Александър Стамболийски“ № 2
0608/4-43-53
dsp-popovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Търговище
гр. Търговище, ул.“Възраждане“ № 4
0601/6-26-98
dsp-turgovishte@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Търговище
Сдружение Асоциация „Ная“

1) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие и трафик на хора.
Психологическа помощ, консултации с юрист, социално застъпничество и семейно консултиране

2) Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и жени пострадали от насилие.
Мобилна услуга в открити приемни за жертви на домашно насилие от малки населени места – Попово, Омуртаг, Антоново.

3)Програма за работа с извършители на домашно насилие – Търговище, Попово и Омуртаг.

гр. Търговище
ул. „Антим I“ № 37
0601/ 6 28 89, 0879 60 68 55
naia_s@abv.bg
Гореща телефонна линия: 0601/ 6 70 25 – от понеделник до петък, 08:30ч.-17:30ч.


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от „Международна социална служба – България”

1 )Център за обществена подкрепа

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ

Звено „Майка и бебе” , управлявано от община Търговище

Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Търговище, кв. Запад № 3
0601/ 6 11 42, 0601/ 6 11 44, 0895 662 273
ksu_tg@abv.bg
Търговище
ул. „Росица” № 2
0601/ 6 16 32


Бюро по труда – Търговище
гр. Търговище, ул. „Ст.Караджа“ 1
0879005119
dbt712-targovishte@mbox.contact.bg


Център за обществена подкрепа в гр. Попово – Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ
гр. Попово, ул. „Керамик“ №4
060/84 42 37