Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София област
гр. София, ул.“Софроний Врачански“ № 104
02/931-08-83
sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ботевград
гр. Ботевград, ул.“Свобода“ № 1
0723/6-62-75
dsp-botevgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Елин Пелин
гр. Елин Пелин, бул.“София“ № 13 ет.3
0725/6-65-31
dsp-elinpelin@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Етрополе
гр. Етрополе, ул.“М.Гаврилова“ № 18 А
0720/6-50-71
dsp-etropole@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман
гр. Ихтиман, ул.“Иван Вазов“ № 10
0724/8-20-52
dsp-ihtiman@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд
гр. Костинброд, ул.“Ломско шосе“ № 35 (Поликлиника), ет. 4
0721/6-62-55
dsp-kostinbrod@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп
гр. Пирдоп, бул.“Цар Освободител“ № 39
07181/86-13
dsp-pirdop@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Правец
гр. Правец, ул.“Генерал Раух“ № 2А
07133/21-04
dsp-pravec@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Самоков
гр. Самоков, ул.“Македония“ № 34
0722/6-65-26
dsp-samokov@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Своге
гр. Своге, ул.“Александър Стамболийски“ № 3
0726/2-22-81
dsp-svoge@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливница
гр. Сливница, пл.“Съединение“ № 1
0727/42-516
dsp-slivnica@asp.government.bg


Кризисен център за деца, жертви на трафик или насилие, управляван от Община Драгоман
Драгоман
0717/ 2 20 85


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Ихтиман
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 130
0889 393 132
cop_ihtiman@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Пирдоп
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Пре- и постнатална грижа. Превенция на отпадане от образователната система. Превенция на формиране/затвърждаване на агресивно поведение при децата. Училище за родители. Приемна грижа. Превенция на дезадаптация при деца в предучилищна възраст и в първи клас. 09:00ч.-17:30ч.
Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ № 97
0884 301 016
cop_pirdop@mail.bg


Център за обществена подкрепа „ПРОМЯНА”, управляван от Община Костинброд
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Приемна грижа. Обучение на кандидат-осиновители. Работа с деца със СОП и с техните родители. Работа с деца с конфликти със закона и с техните родители. Оценка и повишаване на родителски капацитет.
Костинброд, ул. „Ломско шосе“ № 73
0889 500 015
cop_kostinbrod@abv.bg


Дирекция Регионална служба по заетостта – София
гр. София, ул. „Софроний Врачански“ 104
02/931-04-16
drsz_sofia@mbox.contact.bg