Фондация „Асоциация Анимус“

 • 1) Център за възстановяване, консултиране, психотерапия и психоанализа

Психологично консултиране, психотерапия и психоанализа за деца и възрастни. Специализирани програми за жертви на насилие.

 • 2) Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие „Св. Петка” (Столична община)

Настанява жени (с децата им), жертви на домашно насилие. При спешност за настаняване се обадете на Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие – 02/ 981 76 86/ 0 800 1 86 76

 • 3) Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа с подкрепата на УНИЦЕФ

Специализирана услуга за деца, жертви на всички форми на насилие. Психологическа, социална, юридическа помощ и спешни интервенции. Подкрепа в за децата в хода на разследването и възстановяването от преживяното насилие.

 • 4)„Синя стая” за щадящ разпит на деца

гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 85

02/ 983 52 05; 02/ 983 53 05; факс: 02/ 983 52 05

animus@animusassociation.org

www.animusassociation.org

Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие – 02/ 981 76 86/ 0800 18 676 (безплатен).
Денонощно, безплатно и анонимно консултиране и насочване за територията на цялата страна при случаи на насилие.

 • 5) Комплекс за социални услуги за деца и семейства (Столична община)
 • 5.1) Център за обществена подкрепа
  Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
 • 5.2) Звено „Майка и бебе”
  Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.

гр. София, ул. „Лада“ № 2

02/ 813 02 50; факс: 02/ 813 02 66


 • Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, управляван от Фондация „SOS – семейства в риск“
  Консултативен център за жертви на трафик

Национална комисия за борба с трафика на хора

София 1797, бул. Г. М. Димитров 52А, ет.1, ст. 107

02 807 80 50, 02 807 80 59

office@antitraffic.government.bg

www.antitraffic.government.bg


 • Регионална дирекция „Социално подпомагане“- София град

гр. София, ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” № 20

02/870-02-38

rdsp-sofiagrad@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Връбница

гр. София, бул.“Хан Кубрат“ бл. 328, вх. А, ет. 2

02/837-74-25

dsp-vrubnica@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане

гр. София, бул.“Ал. Стамболийски“ № 173

02/920-03-69

dsp-vuzragdane@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Красно село

гр. София, ул.“Ами Буе“ № 79

02/952-32-88

dsp-krasnoselo@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец

гр. София, ул.“Димитър Хаджикоцев“ № 80

02/865-67-82

dsp-lozenec@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Люлин

гр. София, ж.к.“Люлин“, бул. „Царица Йоанна“ №83

02/925-01-69

dsp-lulin@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Младост

гр. София, р-н Студентски, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл.30

02/973-62-30

dsp-mladost@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище

гр. София, р-н Студентски, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, гр. София, ул.“В.Петлешков“ № 41

02/945-31-70

dsp-oborishte@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Сердика

гр. София, бул.“Мария Луиза“ № 88

02/832-10-05

dsp-serdika@asp.government.bg


 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Слатина

гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, ул.“Кривина“ бл. 73-партер

02/873-10-94

dsp-slatina@asp.government.bg


 • Консултативен център за домашно насилие, управляван от Фондация „Български център за джендър изследвания”, юридически консултации

гр. София, бул. „Васил Левски” № 33

02/ 963 53 57

office@bgrf.org


 • Кризисен център за деца, преживели насилие „Вяра, Надежда и Любов” (Столична община), управляван от Фондация „Конкордия България”

гр. София

0700 400 14, 0879 498 979

krizisen.centar@concordia.bg


 • Център за обществена подкрепа „Славейков“ (Столична община) , управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

гр. София, ж.к Илинден, ул. „Пиротска“ № 175

02/ 920 42 38

sapi_slaveykov@abv.bg


 • Център за обществена подкрепа „Надежда“ (Столична община), управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

гр. София, ж.к. Надежда,ул. „Сава Филаретов“ № 23

02/ 936 10 26

cop_nadejda@abv.bg


 • Център за обществена подкрепа (Столична община), управляван от Фондация „Надежда”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

гр. София, ж.к. Горна баня, ул. „Христо Стефчов” № 2

02/ 956 95 29

cop_2so@abv.bg


 • Кризисен център към Столична община (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик)

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

гр. София

0882 246 623

desislava_ti@abv.bg


 • Център за обществена подкрепа „Света София”, управляван от фондация „За нашите деца“

Центърът подкрепя новородени в риск от раздяла с техните родители, деца и семейства в неравностойно социално положение, деца в ранна възраст с обучителни затруднения, деца с трудности в поведението и техните родители, осиновени деца и осиновителни семейства, семейства в криза и затруднения, родители в конфликт при раздяла, деца, настанени извън семейството си, деца, за които предстои връщане в семейна среда, кандидат-осиновители

гр. София, ж.к. „Средец“,  ул. „Гюешево”  № 21

02 822 35 10


 • Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“, управляван от фондация „За нашите деца“

Центърът работи с деца от 0 до 7 години и техните семейства; Специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, забавяне в развитието; Деца в ранна възраст с обучителни затруднения; Деца на родители, които са в конфликт или са разделени; Деца, отглеждани извън семейството си – при близки и роднини, в приемна грижа, в резидентни услуги; Осиновени деца и осиновители

ул. „Гюешево“ 21

02/980-70-58

www.detebg.org


 • Български червен кръст

Специализирана Бежанско-мигрантска служба за социална подкрепа, финансова помощ, дарения и др. за хора с хуманитарен статут или статут на бежанец, търсещи убежище, или такива, на които им е отказано такова.

София, бул. Джеймс Баучер 76

+359 2 81 64 709

m.stoyanova@redcross.bg

http://en.redcross.bg/


 • Кампания A21

Дългасрочна подкрепа за жертви на трафик, правна помощ, психологическо консултиране, социално подкрепа, образователна подкрепа

София 1000, ул. Сан Стефано 24, Офис 1
+ 359 884 45 46 56
+359 885 237 606
info.bg@a21.bg
www.a21.bg


 • Фондация „Център Надя“

Психологически консултации, психиатрична оценка, диагноза и лечение, кризисна интервенция, насочване към други услуги. Услугите са за мъже, жени и деца жертви на трафик на хора
София 1000, ул. Княз Борис I 166
02 9819300
centrenadja@abv.bg
www.centrenadja.com


 • Съвет на жените бежанки в България

Програма си за директна работа с бежанци и търсещи закрила лица. Помощ под формата на социална медиация и хуманитарна подкрепа.

София
ул. Екзарх Йосиф 95
+359 878 136 231; +359 878 136 321;
+359 876 766 588
Тел. за говорещи арабски език: +359 878 607 550
Тел. за говорещи Фарси/Дари: +359 878 952 691
office@crw-bg.org
http://crw-bg.org/en


 • Сдружение „Здраве без граници“ / Център за сексуално здраве

Изследвания и прегледи за ХИВ, хепатит B, хепатит C, сифилис, и др. сексуално преносими болести. Проследяване на бременност при ХИВ-позитивни жени.
София, ул. Цар Самуил 111, 1000 София
+359 878 33 93 94
info@checkpointsofia.info


 • Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
София, бул. „Княз Ал.Дондуков“ 67
02/9433052
http://www.safesex.bg/


 • Каритас София

Център за интеграция на бежанци и мигранти в София „Св. Анна“ за уязвими бежанци и мигранти, които могат да получат индивидуална подкрепа и помощ за намиране на работа, включително и обучение по български език. На разположение са културни медиатори и преводачи.
Център за професионално обучение, който предлага различни квалификационни курсове за бежанци и мигранти
Адрес: София, ул. Антим I 93
Тел.: +359 88 850 9837


 • Фондация „Конкордия“

Дневни и резидентни социални услуги за деца и младежи
гр.София, Ул. Павлина Унуфриева 4
+359 2 936 8620
https://www.concordia.bg/
bulgaria@concordia.bg


 • Дирекция Регионална служба по заетостта – София

гр. София, ул. „Софроний Врачански“ 104
02/931-04-16
drsz_sofia@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Средика“ – София

гр. София, ул. „Тимок“ 20
02/931 17 44; 02/832 61 61
dbt107@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Възраждане“ – София, филиал Триадица

гр. София, ж.к. „Стрелбище“ ул. Котленски проход“ № 20
02/962 17 65
filial_triaditsa@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Люлин“ – София

гр. София, ж.к. „Люлин“, 10-ти микрорайон, бл.158а – партер
02/825 49 83, 02/836 32 25
dbt104@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Изток“ – София

гр. София, ж.к. „Младост“ 4, админ. сграда срещу блок 465
0882824769, 0878483380
dbt111@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Сердика“ – София, филиал Подуене

гр. София, ж.к. „Левски – В“ бл. 10А
02/946 61 01
filial_poduene@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Изток“ – София, филиал Студентски

гр. София, Студентски град, бл.5, ет.1
02/868 75 64
filial_studentski@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Люлин“ – София, филиал Връбница

гр. София, жк.Надежда 3, ул.Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, ет.1
02/8363 225
filial_vrabnitsa@mbox.contact.bg


 • Бюро по труда „Възраждане“ – София, филиал Красна поляна

гр. София, ж.к. Разсадника-Коньовица, бл.31
02/820-16-75
filial_krasnapolyana@mbox.contact.bg


 • Национално бюро за правна помощ

гр. София, ул. „Развигор“ № 1
+359 2 8193200
nbpp@nbpp.government.bg
https://mjs.bg/home

Национален телефон за правна помощ
070018250


 • Център за правна помощ „Глас в България“

Правна помощ за бежанци и мигранти
София, ул. Триадица 5B, офис 226
+359 2 9810779
voiceinbulgaria@gmail.com
www.centerforlegalaid.com
Национален телефон за правна помощ
070018250


 • Фондация „Достъп до права – ФАР“

Правна помощ за бежанци и мигранти
(+359) 2 879 32 80
office@farbg.eu
http://www.farbg.eu/en/who-we-are/


 • Регионален център за консултиране към Адвокатски съвет – София

гр. София, ул.“Витоша“ № 1А (Търговски дом), ет.2, кантора 201
02/9048028
regional.center@sak-sas.bg


 • Български Хелзинкски комитет

Програма за правна защита на бежанци и мигранти
София, ул. Узунджовска 1
02 981 3318, 02 980 0057
http://www.bghelsinki.org/bg/za-nas/programi/programa-za-pravna-zashita-na-bezhanci-i-migranti/
refunit@bghelsinki.org


 • Международна организация по миграция

Идентификация на жертви на трафик, осигуряване на безопасно завръщане, реинтеграция и достъп до специализирани правни, социални и психологически услуги, съобразени с индивидуалните нужди.
София, ул. Цар Асен 77
02 93 94 774
iomsofia@iom.int
www.iom.bg
Контакт с мобилна група за защита
Тел., WhatsApp и Viber: +359 884 602 185; +359 884 605 184; +359 892 212 194