Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян
гр. Смолян, бул.“България“ № 14
0301/6-25-41
smolyan-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Девин
гр. Девин, ул.“Васил Левски“ № 1
0301/2-10-41
dsp-devin@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Златоград
гр. Златоград, ул.“Стефан Стамболов“ № 1
03071/50-47
dsp-zlatograd@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Мадан
гр. Мадан, ул.“Обединение“ № 14
0308/2-22-13
dsp-madan@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян
гр. Смолян, бул.“България“ № 10
0301/6-27-34
dsp-smolian@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа гр. Смолян, управляван от „Международна социална служба – България”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Смолян, бул. „България“ № 24, ет.3
0301/8 17 71
ksdus_sm@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Златоград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Златоград, ул. „Славей“ № 1
03071/ 20 38
tsopzlatograd@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Доспат
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Доспат, ул. „Първи май“ № 7
0894 438 106
dospat_cop@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Девин
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Девин, ул. „Гордьо Войвода“ № 49
0884 455 464
cop_devin@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от община Рудозем
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Рудозем,, бул. „България“ №13
0896 66 27 66


Бюро по труда – Смолян
гр. Смолян, бул. „България“ 83
0301 / 6-20-36, 0879 006 941
dbt616@zaetost.net