Женско сдружение „Екатерина Каравелова”
1) Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора

2) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие

3) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
4) Защитено жилище „Резилианс“, за дългосрочно настаняване на жертви на домашно насилие

Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 51, ет.2, п.к. 283
086/ 820 487
ceta@mail.bg

Силистра
086/ 821 495


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра
Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 51, ет.2, п.к. 283
гр. Силистра, ул.“Христо Смирненски“ № 2
086/82-31-28
silistra-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Силистра
Силистра, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 51, ет.2, п.к. 283
гр. Силистра, бул.“Македония“ № 169
086/82-19-90
dsp-silistra@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Дулово
гр. Дулово, ул.“Васил Левски“ № 20
0864/2-33-95
dsp-dulovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Тутракан
гр. Тутракан, ул.“Трансмариска“ № 9
0866/60-311
dsp-tutrakan@asp.government.bg


Кризисен център за деца „Алфатар”, управляван от Община Алфатар
Алфатар
08673/ 22 68
kr.center_alfatar@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Дулово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Дулово, ул. „Кирил и Методий“ № 11
0895 14 06 00
cop.dulovo@gmail.com


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Тутракан
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Тутракан, ул. „Ангел Кънчев“ №4
0895 70 18 79


Бюро по труда – Силистра
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Силистра, бул. “Македония” №167
086/823 85
bt710@mbox.contact.bg