Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе
гр. Русе
ул.“Ангел Кънчев“ № 1, ет. 7
082/82-48-88
ruse-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Бяла

гр. Бяла
пл.“Екзарх Йосиф І“ № 3
0817/7-35-93
dsp-bqla@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово

гр. Ветово
ул.“Трети март“ № 19
08161/28-10
dsp-vetovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Две могили
гр. Две могили
ул.”Кирил и Методий” № 14
08141/27-31
dsp-dvemogili@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе
гр. Русе
ул.“Ангел Кънчев“ № 1
082/82-55-90
dsp-ruse@asp.government.bg


Сдружение „Център Динамика”
Русе
ул. „Панайот Хитов” № 9, ет.1
082/ 82 67 70
centre_dinamika@abv.bg
Сдружение „Център Динамика – Русе”
1) Кризисен център за деца и лица, пострадали от домашно насилие или трафик
2) Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение „Център Динамика”
Психо-социално консултиране,
Открита телефонна линия
082/ 82 67 70


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Сдружение „Еквилибриум”
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) „Синя стая” за щадящ разпит на деца.
3) Център „Спешен Прием”. „Спешна и заместваща грижа” – денонощно
4) Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Русе
бул. „Липник” № 14
082/ 813 380; 0885 663 421
ksuds@eq-bg.org
www.eq-bg.org


Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Каритас”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Русе
ул. „Байкал” № 10
0882 071 603
office@caritas-ruse.bg
www.caritas-ruse.bg


Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Услуги в областта на репродуктивното здраве, предоставянето на информация и обучения в областта на здравното и сексуално образование, безопасния секс и контрацепцията, застъпничеството за групи в неравностойно положение.
Русе
ул. „Незавмисимост“ № 2, ДКЦ 1, ет. 3, к-т 309
+359 82 834 045
+359 886 211 502


Център за обществена подкрепа, управляван от община Борово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Борово, ул. „Кл. Охридски“ №1
0895 51 49 23


Център за обществена подкрепа, управляван от община Ветово
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Ветово,
ул. „Дунав“ №3
0878 36 29 11


Център за обществена подкрепа, управляван от община Две могили
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Две могили,
бул. „България“ №69,
081/41 37 57


Дирекция Регионална служба по заетостта – Русе
гр. Русе
ул. “ Капитан лейтенант Евстати Винаров“ № 10
082/825-684
drszruse@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Русе
гр. Русе
ул. „Кап. л-т Евстати Винаров“ 10
082/821 426
dbt-ruse@mbox.contact.bg