Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Разград
гр. Разград, ул.“Княз Борис“ № 72
084/66-02-69
razgrad-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих
гр. Исперих, ул.“Въча“ № 6
08431/33-08
dsp-isperih@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Кубрат
гр. Кубрат, ул.“Цар Иван Асен II“, № 3
0848/7-50-62
dsp-kubrat@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград
гр. Разград, бул.“Княз Борис“ № 72
084/66-07-17
dsp-razgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Самуил
с. Самуил, ул.“Хаджи Димитър“ № 5
08477/21-21
dsp-samuil@asp.government.bg


Звено „Майка и бебе”
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
гр. Разград, л. „Хаджи Димитър” № 30А, ет. 1
089 853 7434


Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране“
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Разград, бул. „България“ № 4
084/ 66 02 83 , 0879 612 223
waieta@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Исперих – част от комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Исперих, ул. „Васил Левски“ №72
0879816911
cop_isperih@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Кубрат

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Кубрат, ул. „Страцин“ № 2
084/ 87 20 29
copkubrat@abv.bg


Бюро по труда – Разград

гр. Разград, бул. Априлско въстание 23
084 662 151; 084 662 152
bt-rz@mbox.contact.bg