Фондация „Джендър алтернативи“
Консултативен център за хора, преживели насилие.
Правна помощ: консултации, психологическа помощ: психо-социално консултиране, групови сесии за лица, преживели насилие.
Работа със семейства и двойки в риск;
Работа с деца в риск в партньорство с ЦПК „Феникс“
Програма за работа с извършители на насилие
Програма за трудова реализация на жени, пострадали от насилие; програма за икономически растеж на жени, пострадали от насилие; курсове по английски език и компютърна грамотност.
Пловдив
ул. „4-ти януари“ № 38, вх. „В“, ет. 2, ап. 3 – административен офис
032/ 26 07 08; 0879 260 101
office@genderalternatives.org
www.genderalternatives.org
ул. „Райко Даскалов“ №53 (Дом „Васил Левски“), ет. 1, стая 12 – консултативен център


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив
гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев“ № 82
032/64-34-98
plovdiv-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Асеновград
гр. Асеновград, ул. „Христо Ботев“ № 18
0331/6-24-03
dsp-asenovgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Карлово
гр. Карлово, ул.“Екзарх Йосиф“ № 14
0335/9-18-79
dsp-karlovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Марица
гр. Пловдив, бул.“Дунав“ № 100
032/96-89-36
dsp-marica@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив
гр. Пловдив, бул.“Руски“ № 13
032/63-44-95
dsp-plovdiv@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай
гр. Първомай, ул.“Братя Миладинови“ № 50
0336/6-30-93
dsp-parvomai@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски
гр. Раковски, ул.“Детелина“ № 2
03151/47-64
dsp-rakovski@asp.government.bg


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Родопи
гр. Пловдив, бул.“Руски“ №13
032/63-43-62
dsp-rodopi@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Стамболийски
гр. Стамболийски, ул.“Осми март“ № 3, ет. 2
0339/6-32-20
dsp-stamboliiski@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Хисаря
гр. Хисаря, ул.“Гладстон“ № 12
0337/6-26-93
dsp-hisarq@asp.government.bg


Кризисен център за жени, преживели домашно насилие, управляван от Община Пловдив
Пловдив
032/ 66 05 30; 032/ 81 40 72
kcenter.plovdiv@abv.bg


Кризисен център за деца, жертви на насилие или трафик, управляван от Община Пловдив
Пловдив
032/ 51 29 89 , 0877731526
krizisencentar@abv.bg


Кризисен Център за деца
гр.Пловдив
032/525664; 0885360950


Център за социална рехабилитация и интеграция
на деца от рискови групи, гр. Пловдив, управляван от Асоциация „Деметра“

Пловдив
гр. Пловдив, ул.“Неофит Бозвели“ No 38
032/262652; 0895419046


Комплекс за социални услуги за деца и семейства, управляван от Община Пловдив
1) Център за обществена подкрепа
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.

2) Звено „Майка и бебе“
Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.

3) Център за работа с деца на улицата
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38
032/ 65 81 50 ksu_decaisemeistva@abv.bg

Пловдив, ул. „Стою Шишков” № 1
032/ 63 39 11
Пловдив, ул. „Коматевско шосе” № 18
032/67 84 56


Център за обществена подкрепа „За деца и родители”, управляван от Фондация „За нашите деца”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Пловдив, бул. „Марица” № 21
032/ 94 34 44
centre.plovdiv@detebg.org


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Асеновград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 99
0331/ 2 73 52


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Раковски
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Раковски, ул. „Н.Вапцаров“ № 2А
03151/ 23 77


Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Първомай, ул. „Гимназиална“ № 1
0336/ 9 88 61, 0886 20 79 85, 0886 20 37 42
parvomay1@sonikstart.eu


Център за обществена подкрепа, управляван от „Соник Старт” ООД

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Карлово, пл. „20-ти юли“ № 10
0335/ 5 57 71
http://karlovo1.sonikstart.eu/
karlovo1@sonikstart.eu


„Център за обществена подкрепа“ (ЦОП), управляван от община Садово

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
гр. Садово, ул.“Кирил и Методий“2
031182290
cop_sadovo@abv.bg


Център за обществена подкрепа – Сопот

гр. Сопот, ул. Иван Вазов №53
0893/384 790
sopot_cop@abv.bg


Център за обществена подкрепа – Съединение

гр. Съединение, пл. „Съединенние“ №6
031/82 23 16
copsaed.direktor@gmail.com


Дирекция Регионална служба по заетостта – Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Самара“ № 7
032/960131
rsz_plovdiv@zaetost.org


Бюро по труда – Пловдив

гр. Пловдив, ул.Чернишевски 3
0879008765
dbt611@zaetost.org


Бюро по труда „Марица“ – Пловдив

гр. Пловдив, ул.“Брезовска“ №34
032/967 852
dbt-marica@mbox.contact.bg


Бюро по труда „Родопи“ – Пловдив

гр. Пловдив, бул. „Руски“ 15
032/64-28-96
dbtrodopi@mbox.contact.bg


Бюро по труда Пловдив, филиал Столипиново

гр. Плавдив, ул.Ландос 6
032/682324;0878483072
dbt611FS@mbox.contact.bg