Фондация „П.У.Л.С.”
1) Консултативен център за жени, преживели насилие
Дългосрочна психотерапевтична работа, фамилно консултиране и терапия на двойка. Юридически услуги и водене на дела, психологическа и социална подкрепа за справяне с последиците от насилие.

2) Кризисен център за жени, пострадали от насилие
Настаняване, психологическа и социална работа, групова работа с настанени клиенти.
Перник, ул. „Средец” № 2

076/ 60 10 10
office@pulsfoundation.org
http://pulsfoundation.org


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Перник
гр. Перник, пл.“св.Иван Рилски“ № 1Б
076/60-09-54
pernik-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Перник
гр. Перник, ул.“Радомир“ № 1
076/60-26-20
dsp-pernik@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Радомир
гр. Радомир, ул.“Кирил и Методий“ № 9
0777/80-169
dsp-radomir@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Трън
гр. Трън, пл. „Владо Тричков“ № 1
07731/2386
dsp-trun@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Перник
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Перник, кв. „Калкас“, ул. „Захари Зограф” № 61
076/ 69 50 05
domkalkas@abv.bg


Кризисен център за деца, преживели насилие или трафик на хора, управляван от Община Перник
Перник
076/ 69 50 05
domkalkas@abv.bg


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Перник, ул. Търговска 46, ет. 3
076/ 60 27 91; 076/ 61 10 01


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Радомир
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Радомир, ж.к. НОЕ 4, ет.1, ап.2
0885 584 855
cop.radomir@gmail.com


Бюро по труда – Перник
гр. Перник, ул. „Радомир“ 1
076/60 03 27
dbt808@mbox.contact.bg