Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Монтана
гр. Монтана, пл.“Жеравица“ № 1
096/300787
montana-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица
гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 2
0953/88067
dsp-berkovica@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом
гр. Лом, ул.“Пристанищна“ № 52
0971/60283
dsp-lom@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Чипровци
гр. Монтана, пл.“Жеравица“ № 3, ет. 2
096/305507
dsp-montana@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Чипровци
гр. Чипровци, ул.“Витоша“ № 2
09554/2920
dsp-chiprovtzi@asp.government.bg


Комплекс за социални услуги, управляван от Община Монтана

1) Център за обществена подкрепа

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
2) Кризисен център за деца, пострадали от насилие

3) Звено „Майка и бебе“

Денонощна услуга за майки и деца в риск от изоставяне в т.ч и жени, преживели трафик на хора и друго насилие насилие с техните деца в случай, че едно от децата е под 3 години.
Гр. Монтана
ул. „Извора” № 30

096/ 30 04 91; 0878 628 756

ksumontana@abv.bg
Гр. Монтана
ул. „22-ри септември” № 46

096/ 30 32 70


„Зона ЗаКрила” – Детски център за застъпничество и подкрепа, управляван от Сдружение „Институт по социални дейности и практики”
Специализирана услуга за подкрепа на деца, жертви на всички форми на насилие. Психологическа, социална, юридическа помощ и спешни интервенции. Подкрепа за децата в хода на разследването и възстановяването от преживяното насилие.
Гр. Монтана, ул. „Иван Аврамов” № 12, бл.„Аврора” № 4
096/ 30 01 34
zonazakrila_montana@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Берковица
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Гр. Берковица , ул. „Ашиклар“ № 7
0953/ 8 01 16
cop_berk@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Лом

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Гр. Лом, ул.Димитър Ангелов № 5
0893 47 42 38
tsop_lom@abv.bg


Дирекция Регионална служба по заетостта – Монтана

гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 5
096/300-312
rsz-montana@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Монтана

гр. Монтана, пл. „Жеравица“ 5
096/306262, 087 8273870
dbt510@mbox.contact.bg