Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч
гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 43
068/620193
lovech-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч
гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 24
068/603064
dsp-lovech@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“- Луковит
гр. Луковит, ул.“Възраждане“ № 53-55
0697/55057
dsp-lukovit@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Тетевен
гр. Тетевен, ул.“Д. Благоев“ № 2А
0678/53726
dsp-teteven@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян
гр. Троян, ул.“Спас Бояджиев“ № 10
0670/62774
dsp-troqn@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ 
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Ловеч, кв. „Дикисана”, ул. „Иларион Ловчански“ № 1, бл. „Октомври”, партер
068/ 602 928; 0876 55 25 72
www.sgilovech.com
sgi_lovech@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Тетевен  
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Тетевен, ул. „Здравец” № 19
0889 111 848
podkrepa_dete@abv.bg


Консултативен център за жертви на домашно насилие гр. Ловеч с кабинет и в гр. Троян, управляван от Фондация „Център – Отворена врата“
гр. Ловеч и гр. Троян за записване на часове – 0876974944


Дирекция Регионална служба по зоетостта – Ловеч
гр. Ловеч, ул.“Анастас Иширков“ 10, етаж 6
068/603155
drsz.lovech@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Ловеч
гр. Ловеч, ул. „Анастас Иширков“ 10, етаж 5
068/603151
dbt.lovech@mbox.contact.bg