Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение “Знание, успех, промяна”
Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 1, вх. Б, ет. 1
0895 763 393; 0895 750 099
ksc_association@abv.bg

Консултативна телефонна линия за деца и възрастни, преживели насилие – 0895 750 099 – понеделник до петък: 09:00ч.-18:00ч.


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил
гр. Кюстендил, ул.“Демокрация“ № 44
078/523180
kyustendil-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Бобов дол
гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври“ № 2
0702/63469
dsp-bobovdol@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Бобошево
гр. Бобошево, ул.“И.Кепов“ № 3
07046/2453
dsp-boboshevo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница
гр. Дупница, ул.“Солун“ № 4
0701/50773
dsp-dupnica@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил
гр. Кюстендил, ул.“Демокрация“ № 55
078/550438
dsp-kyustendil@asp.government.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Фондация „Здраве и социално развитие”
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Кюстендил, кв. „Изток“, ул. „София“ № 6А
0888 628 146
center.kn@hesed.bg


Център за обществена подкрепа „За да има щастие в детските очи”, управляван от Община Дупница

Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, Щадящ разпит в „Синя стая”. 09:00-17:30ч.
Дупница, ул. „Велико Търново“ № 2
0701/ 5 04 41
cop_dupnica@abv.bg


Бюро по труда – Кюстендил

гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ 44 ет.7 и 8
078/55 04 82, 078/ 55 04 84
bt_kn@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Кюстендил, филиал Изток

гр. Кюстендил, ул. „Овощарска“ 1
078/55 04 81
dbt807@mbox.contact.bg