Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали
гр. Кърджали, ул.“Деспот Слав“ № 1, етаж 4, стая 404, Пощенска кутия 44
0361/62303
kardjali-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ардино
гр. Ардино, ул.“Бели брези“ № 29
03651/4067
dsp-ardino@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел
гр. Джебел, ул.“Еделвайс“ № 74
03632/3025
dsp-djebel@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Кирково
с. Кирково, ул.“Димитър Благоев“ № 34
03679/3271
dsp-kirkovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Крумовград
гр. Крумовград, ул.“Трети март“ № 3
03641/7261
dsp-krumovgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали
гр. Кърджали, ул.“Миньорска“ № 1
0361/65823
dsp-kardjali@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград
гр. Момчилград, ул.“Васил Левски“ № 8
03631/6103
dsp-momchilgrad@asp.government.bg


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 12, ет. 2
0361/ 6 25 36


Център за обществена подкрепа гр.Ардино, управляван от Община Ардино
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Ардино, ул. „Първи май“ № 8
03651/ 41 45
cop_ardino@abv.bg


Център за обществена подкрепа към комплекс за социални услуги гр.Крумовград, управляван от Община Крумовград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Крумовград, ул. „Г.С.Раковски“ № 9
0889 767 274
ksu_krumovgrad@abv.bg


Кабинет към Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на насилие на Фондация П.У.Л.С
гр. Кърджали, след предварителна заявка на телефон
0899 100 245 или 076 60 10 10


Бюро по труда – Кърджали
гр. Кърджали, бул. България 74
0361/66562
bt908@mbox.contact.bg