Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково
гр. Хасково, ул.“П.Евтимий“ № 2,ет. 4
038/62-46-43
haskovo-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково
гр. Хасково, ул.“Патриарх Евтимий“ № 2, ет.1
038/62-41-92
dsp-haskovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Димитровград
гр. Димитровград, ул.“Цар Борис І“ № 1
0301/6-64-57
dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Ивайловград
гр. Ивайловград, ул.“Георги Димитров“ № 56
03661/65-95
dsp-ivaelovgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Свиленград
гр. Свиленград, ул.“Бурденис“ № 2
0379/7-16-47
dsp-svilengrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Тополовград
гр. Тополовград, ул.“Иван Вазов“ № 2А
0470/5-41-67
dsp-topolovgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли
гр. Харманли, ул.“Иван Вазов“ № 46А
0373/8-70-92
dsp-harmanli@asp.government.bg


Консултативен център за домашно насилие, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково” – Психо-социални и правни консултации, Хасково
ул. „Пирин” № 9
038/ 624 685, 0878 567 659
bgrfhaskovo@gmail.com


Кризисен център за лица и деца, преживели насилие или трафик, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково”
Димитровград
0884 526 478


Приемна консултативен център за пострадали от домашно насилие, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково“
Димитровград
ул. „Климент Охридски“ № 1
0391/ 25 055


Приемна консултативен център за пострадали от домашно насилие, управляван от Фондация „Български Център за Джендър Изследвания – клон Хасково“
Свиленград
бул. „България“ № 51
0379/ 63 000


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Хасково
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Хасково, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет. 2
038/ 62 03 92
cop_haskovo@abv.bg


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Хасково
ул. „Хан Кубрат“ № 8, ет. 4, офис 24
038/ 664 330


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Харманли
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Харманли, ж.к „Дружба“ № 7А
037/ 39 10 76
cop.harmanli@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Симеоновград
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ.
Симеоновград, пл. „Шейновски“ № 7
037/ 04 99 91
cop_simeonovgrad@abv.bg


Дирекция Регионална служба по заетостта – Хасково
гр. Хасково, пл. „Градска болница“ № 3
0882-824-723
DRSZ.900@az.government.bg


Бюро по труда – Хасково
гр. Хасково, пл. „Градска болница“ № 3
038/662060
dbt915@mbox.contact.bg


Сдружене „Шанс и закрила“
Услуги за деца и семейства.
Гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” №11
038/66 21 38

chance@escom.bg
http://chancebg.org/