Сдружение Асоциация „Деметра“
Бургас, ул. „Шейново” № 102А
056/ 81 56 18; факс: 056/ 83 66 67
office@demetra.bg
http://www.demetra-bg.org
1) Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора
2) Център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора
3) Приют за дългосрочна интеграция
4) Подслон за лица и деца, жертви на насилие и трафик на хора
Средец
056/ 825 205
5) Кризисен център за деца, преживели насилие
6) Център за превенция на насилието и престъпността
Бургас
056/ 81 56 18; факс: 056/ 83 66 67
office@demetra.bg
http://www.demetra-bg.org
7) Мобилна услуга
8) Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие – „Вселена”
Денонощна Гореща телефонна линия: 0800 18 017


Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас
гр. Бургас, ул.“Конт Андрованти“ № 2
056/836040
burgas-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Айтос
гр. Айтос, ул.“Васил Левски“ № 5
0558/ 26340
dsp-aitos@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас
гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 89, до вх. А
056/ 830614
dsp-burgas@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Карнобат
гр. Карнобат, ул. „Стефана Чамурова“ № 51
0559/ 24907
dsp-karnobat@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Поморие
гр. Поморие, ул.“Солна“ № 15
0596/ 25240
dsp-pomorie@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Руен
с. Руен, ул.“Изгрев“ № 18
05944/ 6245
dsp-ruen@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Созопол
гр. Созопол, пл. Черно море №1
0550/ 24085
dsp-sozopol@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Царево
гр. Царево, ул. „Крайморска“ № 14
0590/ 52182
dsp-carevo@asp.government.bg


Център за превенция на насилието и престъпността
Консултативен център за преживели насилие – Кризисно, психологическо, юридическо консултиране за пострадали от домашно насилие – жени, мъже и деца. Програми за работа с извършители на насилие.
Бургас, бул. „Мария Луиза” № 9
056/ 82 52 05 Факс: 056/ 82 52 05
centarzaprevencia@abv.bg
http://www.centarzaprevencia.org


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Бургас
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ, 08:30ч.-17:00ч.
Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Дрин” № 9
056/ 53 04 05
cop_bs@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от Община Средец
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.
Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28
05551/ 30 72, 05551/ 30 74
cop.sredets@gmail.com


Център за обществена подкрепа, управляван от община Поморие
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ. Работа на терен.Мобилна социална работа
Поморие, кв. Север, ул. „Марица” № 7
0596/ 3 24 35, 0882 420 038
cop_pm@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от община Созопол
Подкрепа на деца, преживели насилие и на техните немалтретиращи родители. Семейно консултиране, психологическа и социална помощ,
Созопол, ул. „Милет“ № 6
0550/ 2 21 25, 0897 013 236
cop_sozopol@abv.bg


Център за обществена подкрепа – Карнобат
гр. Карнобат, ул. „Алекси Нейчев“ №5
055/ 92 21 13
Cop_karnobat@abv.bg


Център за обществена подкрепа – Несебър
гр. Несебър, ул. „Струма“ №14
055/ 44 22 95
Cop_nesebar@abv.bg


Център за обществена подкрепа – Поморие
гр. Поморие, ул. „Марица“ №7
0882420038 0596/ 32435


Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас
гр. Бургас, бул. „Янко Комитов“ № 3 ет.6
056 / 81 – 29 – 78
rsz200@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Бургас
гр. Бургас, ул.“ Перущица“ 67 ет.1
056/ 81 39 48; 056/ 81 39 41
dbt-burgas@mbox.contact.bg


Сдружение „Равновесие“
Подкрепа на жени и деца, преживели насилие
Център за професионално обучение, насочен към хора в неравностойно положение
гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ №7, ет. 3
056/ 82 56 01
http://ravnovesie.eu/
kb@ravnovesie.eu