Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Благоевград
гр. Благоевград, ул.“Братя Иванови“ № 7, ет. 3
073/881480
blagoevgrad-rdsp@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград
гр. Благоевград, ул.“Георги Измирлиев“ № 1
073/881766
dsp-blagoevgrad@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев, ул.“Солун“ № 20
0751/60377
dsp-g.delchev@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Петрич
гр. Петрич, ул.“Славянска“ № 2
0745/61788
dsp-petrich@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Разлог
гр. Разлог, ул.“Архитект Александър Г. Баров“ № 2
0747/80462
dsp-razlog@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Сандански
гр. Сандански, ул.“Македония“ № 53
0746/30661
dsp-sandanski@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Хаджидимово
гр. Хаджидимово, ул.“Димо Хаджидимов“ № 46
07528/2323
dsp-hadjidimovo@asp.government.bg


Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда
гр. Якоруда, ул.“П.Р. Славейков“ № 10
07443/3173
dsp-qkoruda@asp.government.bg


Консултативен център за хора, преживели домашно насилие, управляван от Сдружение “Знание, успех, промяна”.
Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21
0895 763 393
ksc_association@abv.bg


Център за обществена подкрепа, управляван от община Благоевград
1) Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства.
2) „Синя стая“ за изслушване на деца
Благоевград, ул. „Бр. Миладинови” № 23
0884 199 173
copblg16@gmail.com


Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие и друга форма на експлоатация „Ново начало”, управляван от Община Гоце Делчев
Гоце Делчев
0884 940 688
crisishelp.gd@abv.bg


Регионален център към Националното бюро за правна помощ
Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, партер
073/ 88 44 94; 0877 87 44 94


Сдружение „Здраве без граници“ / Център за сексуално здраве
Център за сексуално здраве – Благоевград

Изследвания и прегледи за ХИВ, хепатит B, хепатит C, сифилис, и др. сексуално преносими болести. Проследяване на бременност при ХИВ-позитивни жени.
+359 (0)878 35 75 71
center.blg@hwb-bg.info


Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград
гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 58
073/ 88 70 06
drszbl@mbox.contact.bg


Бюро по труда – Благоевград
гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 58
073833433
bt_blg@mbox.contact.bg